Γλώσσες

ΣΠΑΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ

Οποιαδήποτε αλλαγή δρομολογίων είναι στην ευχέρεια του ΚΤΕΛ.

 

Από Σπάρτη > Πρός Αθήνα

Δευτέρα- Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.00 06.00
07.00 07.00
08.30 08.30 08.30
10.15 10.15 10.15
10.30 10.30 10.30
13.15 13.15 13.15
15.00 15.00 15.00
17.00 17.00 17.00
20.00 20.00 20.00

Από Αθήνα > Πρός Σπάρτη

Δευτέρα- Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.30

06.30

06.30
08.30 08.30 08.30
10.30 10.30 10.30
13.15 13.15 13.15
14.15 14.15 14.15
16.15 16.15 16.15
17.15 17.15 17.15
18.15 18.15 18.15
20.15 20.15 20.15