Γλώσσες

ΣΠΑΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ

Οποιαδήποτε αλλαγή δρομολογίων είναι στην ευχέρεια του ΚΤΕΛ.

 

Από Σπάρτη > Πρός Αθήνα

Δευτέρα- Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.00 06.00 06.00
07.30 07.30
08.30 08.30 08.30
09.30 09.30 09.30
10.15 10.15 10.15
10.30 10.30 10.30
13.15 13.15 13.15
15.00 15.00 15.00
17.00 17.00 17.00
20.00 20.00 20.00

Από Αθήνα > Πρός Σπάρτη

Δευτέρα- Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.30

06.30

06.30
08.30 08.30 08.30
10.30 10.30 10.30
13.15 13.15 13.15
14.15 14.15 14.15
16.15 16.15 16.15
17.15 17.15 17.15
18.15 18.15 18.15
20.15 20.15 20.15