ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σάββατο, 07 Μαϊος 2016 15:08

Το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει την πρακτόρευση της αποθήκης στον σταθμό Αθηνών στον Κηφισό εις ένα άτομο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με ποσοστά επί της εκατό επί των εισπράξεων και καλεί τους/τις  ενδιαφερόμενους/νες  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική Αίτηση έως και Τετάρτη 15-6-2016. Για την πρόσληψη απαιτούνται τα εξής προσόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την Αίτηση.1)  Αίτηση στην οποία θα αναγράφουν και το απαιτούμενο ποσοστό προμήθειας    2) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια 3) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους ασθένειας.  4)Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε  οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Ακόμη να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. 5) Να είναι ασφαλισμένος-η σε κύριο φορέα ασφάλισης επαγγελματιών ( Ο.Α.Ε.Ε. κτλ. ) και να κατέχει Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 6) Να έχει απολυτήριο Λυκείου 7) Να είναι κατάλληλος-η για την ανάθεση του έργου που πρόκειται να αναλάβει. Της σχετικής καταλληλότητας αποφασίζει το Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. 
8)  Για το ποσοστό προμήθειας που θα ζητήσουν από την Εταιρεία θα πρέπει πρώτα να λάβουν πληροφορίες  από τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ όσον αφορά τις εισπράξεις και κατόπιν να καθορίσουν το απαιτούμενο ποσοστό εγγράφως.  
Αιτήσεις με τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δέχεται το ΚΤΕΛ Λακωνίας                                                                                                                                        
Οι αιτήσεις μπορούν να δίνονται στα εκδοτήριά μας στον Σταθμό Αθηνών ( Κηφισός) και στην Γραμματεία του ΚΤΕΛ καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικά εκεί ( Λυκούργου 23,Σπάρτη ).  
                                      Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε
                                             Ο Πρόεδρος Δ.Σ   
                                           ΔΑΜ.ΣΤΑΘΑΚΟΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)