ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΛΑΩΝ

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2017 09:35

Το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. προτιθέμενο να αναθέσει την πρακτόρευση του Σταθμού του στους Μολάους Λακωνίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με ποσοστά επί της εκατό επί των εισπράξεων, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική Αίτηση έως και την Παρασκευή 10-2-2017.
Για την πρόσληψη απαιτούνται τα κατωτέρω προσόντα, αποδεικνυόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν με την Αίτηση.
1)Αίτηση στην οποία θα αναγράφουν και το απαιτούμενο ποσοστό προμήθειας 2)Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια
3)Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους ασθένειας. 4)Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για οποιοδήποτε κακούργημα και για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασμού, απιστίας, χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Ακόμη να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
5)Να είναι ασφαλισμένος-η σε κύριο φορέα ασφάλισης επαγγελματιών και να κατέχει Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
6)Να έχει απολυτήριο Λυκείου
7)Να έχει γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.
8)Να είναι κατάλληλος-η για την ανάθεση του έργου που πρόκειται να αναλάβει. Περί της καταλληλότητας αποφασίζει κυριαρχικά το Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε.
Για το ποσοστό προμήθειας που θα ζητήσουν από την Εταιρεία θα πρέπει πρώτα να λάβουν πληροφορίες από τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ όσον αφορά τις εισπράξεις και κατόπιν να καθορίσουν εγγράφως το αιτούμενο ποσοστό.
Το ΚΤΕΛ Λακωνίας θα κάνει δεκτές μόνο τις αιτήσεις που θα συνοδεύονται από τα άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά .
Σημειώνεται ότι απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία του πράκτορα κατά τις ώρες αναπαύσεως – αργίας του προσωπικού της εταιρείας που υπηρετεί στους Μολάους, όρος που είναι υποχρεωτικός για την σύναψη της σχετικής συμβάσεως πρακτορείας.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα κατά τόπους Πρακτορεία της Εταιρείας και στην Γραμματεία του ΚΤΕΛ στη Σπάρτη, κατά τις ώρες λειτουργίας της καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Λυκούργου 23, Τ.Κ. 231 00 Σπάρτη.

Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε
Ο Πρόεδρος Δ.Σ

ΔΑΜ. ΣΤΑΘΑΚΟΣ

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)