ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΛΑΩΝ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Τρίτη, 09 Μαϊος 2017 10:34

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΛΑΩΝ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τη θέση ενός Οδηγού Εισπράκτορα στην περιοχή Μολάων/Μονεμβάσιας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική Αίτηση έως και Δευτέρα 15-5-2017. Για την πρόσληψη απαιτούνται τα εξής προσόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την Αίτηση. 1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι/ες στα μητρώα ή δημοτολογία Δήμου ή Κοινότητος ή την ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και πρόσληψη ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα ( 12 ) μηνών προ της προσλήψεώς των. 2) Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους ασθένειας. 4)Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Ακόμη να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
5) Να έχουν δίπλωμα 4ης κατηγορίας και στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις μπορούν να δίνονται στο Πρακτορείο του ΚΤΕΛ Λακωνίας στους Μολάους καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Γραμματεία του ΚΤΕΛ ( Λυκούργου 23, Σπάρτη ).
Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε
Ο Πρόεδρος Δ.Σ
ΔΑΜ.ΣΤΑΘΑΚΟΣ

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)