ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Δευτέρα, 07 Μαϊος 2018 11:19

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού
Η Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Τ.Ε.Λ.
Λακωνίας Α.Ε. βάσει τον Π.Δ. 246/2006 διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό μέσω
ευσφράγιστων προσφορών για την προμήθεια και τον εφοδιασμό του Προσωπικού
Κινήσεως του Κ.Τ.Ε.Λ. Λακωνίας Α.Ε. για 1) 140 θερινές στολές περίπου και
2) 4 πηλίκια. Κάθε θερινή στολή θα αποτελείται από 1) δύο (2) παντελόνια, 2) δύο
(2) πουκάμισα, 3) ένα (1) πηλίκιο για τέσσερις περίπου Ελεγκτές.
Το ύφασμα των θερινών στολών να είναι ως προς την ποιότητα, χρώμα και τύπο ως
εξής:
α) Πουκάμισα χρώματος ΣΙΕΛ ποιότητας 60% βαμβακερό και 40% πολυεστέρ
περίπου.
β) Παντελόνια χρώματος Μπλε σκούρο ποιότητας 55% πολυεστέρ και 45% έριο
περίπου.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δείγματα υφασμάτων για όλους τους
τύπους. Οι προσφορές θα υποβληθούν έως την 11-5-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13.00 στη Σπάρτη οδός Λυκούργου αρ. 23 Τ.Κ. 23100 στη Γραμματεία.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία του
Κ.Τ.Ε.Λ. στην οδό Λυκούργου αρ. 23 στη Σπάρτη.
Οι στολές του Προσωπικού μας θα παραδοθούν εις την έδρα του ΚΤΕΛ στη Σπάρτη
άμεσα μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού εις τον τελευταίο μειοδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία
του ΚΤΕΛ στο τηλέφωνο 2731029921.
Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΑΜ.ΣΤΑΘΑΚΟΣ

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)